این بازی خواندنی در مالکیت عمومی است.
با خیال راحت از آن در کلاس درس استفاده کنید، براساس آن فیلم و تصویر بسازید یا بنویسید و یا کد منبع آن را تغییر دهید (انگلیسی) و (فارسی) . دادن ارجاع اجباری نیست، اما ما بسیار قدردان آن خواهیم بود. ما vi hart ، nicky case و حامد سیدعلائی (مترجم) هستیم.
به ما خبر دهید که از این داستان چندضلعی‌ها چه استفاده‌ای کرده اید.
به @vihartvihart و @ncasenmare و @allaei توئیت کنید.